English Español

Oferta de emprego 2019

14/05/2019 - Posto ofertado e perfil solicitado:

1 Coordinador/a

  • Funcions: Levar a cabo as tarefas de coordinación e programación dos cursos de verán organizados pola asociación.

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2018.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

  • Coñecementos de nivel medio de inglés
  • Coñecementos musicais de violín tradiciónal folk
  • Experiencia en producción de eventos musicais/cursos infantís e para adultos.
  • Valorarase os coñecementos de canto tradicional e experiencia noutros fiddle camp ou eventos relacionados co mundo do violín folk.
  • Prazo de remate de recepción de cv: 24/05/2019
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: info@galiciafiddle.com

 

28/02/2019 - Posto ofertado e perfil solicitado:

1 Administrativo/a

  • Funcions: levar a cabo as tarefas administrativas da asociación e apoio ás actividades

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2018.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

Dominio de paquete Office.
Xestión de redes sociais.
Tramitación de subvencións.

  • Prazo de remate de recepción de cv: 15/03/2019
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: info@galiciafiddle.com