English Español

Oferta de emprego 2020

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

1 Administrativo/a (20 horas semanais)

  • Funcions: levar a cabo as tarefas administrativas da asociación e apoio ás actividades

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

- Coñecemento das ferramentas ofimáticas de Google Drive (procesador de textos e follas de cálculo, Gmail e calendario).
- Valorarase coñecementos dos idiomas inglés, galego e portugués e formación ou experiencia na preparación de carteis/folletos.
- Experiencia na tramitación de documentos electrónicos e na elaboración de informes e evaluación de resultados.

  • Prazo de remate de recepción de cv: 13/03/2020
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: xestion@galiciafiddle.com