English Español

Galicia Fiddle

Reserva de praza San Simón Fiddle 2018

Datas: Do domingo 1 ao domingo 8 de xullo de 2018.

Prazas limitadas. Reserva de praza por orde de inscripción.
Nome:
E-mail:
Enderezo:
Teléfono:
DNI: Data nacemento:

Grupo: (escolle a modalidade de curso na que desexas participar)
Fiddle
Cello
Guitarra
Outro
Iniciación (só permitido para socios GF)
Indica qué instrumento tocas e cantos anos levas tocando:
Observacions e comentarios:

Prezos do San Simón Fiddle 2018:

  • Tarifa xeral: 625 €
  • Desconto por irmáns: 10% sobre o prezo do primeiro irmán e sucesivos
Os socios de GF que no momento de facer a inscrición teñan un mínimo de 6 meses de antigüidade, e que fagan a inscrición antes do 31 de marzo, poderán beneficiarse da seguinte OFERTA DE INSCRICIÓN TEMPRANA PARA SOCIOS:
  • Tarifa socio: 475 €
  • Desconto por 1º irmán 25%
  • Desconto por 2º irmán 50%
Se o precisas, consulta a nosa sección de bolsas e axudas.A inscripción será efectiva co ingreso de 150 € na conta corrente ES09 2080 5000 6030 4033 5547 da Asociación Cultural Galicia Fiddle da entidade ABanca indicando SSF2018 e o nome do/a neno/a no concepto.

Se o desexas podes ir facendo ingresos mensuais ate completar o prezo. O pago completo debe ter sido feito antes do 1 de xuño de 2018.

Tamén podes facer os pagos directamente na nosa conta de PayPal: info@galiciafiddle.com

Podes poñerte en contacto con nos no mail: info@galiciafiddle.com


Información básica sobre Protección de Datos

Responsable do tratamento: Asociación cultural GALICIA FIDDLE
Finalidade: Atender a súa petición para participar na actividade San Simón Fiddle organizada pola A.C. Galicia Fiddle
Lexitimación: Consentimento outorgado da interesada ou do interesado, no caso dos menores dos pais, nais, representantes ou tutores/as legais.
Destinatarios: Asociación Cultural Galicia Fiddle
Dereitos: Ao acceso, rectificación ou supresión dos meus datos, así como outros dereitos detallados aquí.
Información adicional: Pode consultar a información adicional aquí.