English Español

Oferta de emprego 2020

1 COORDINADOR/A de actividades (40 horas semanais)

  • Funcions: Levar a cabo as tarefas de programación das actividades nos cursos musicais organizados pola asociación. relacionadas co mundo do fiddle e os instrumentos de corda na música tradicional.

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

- Coñecementos musicais de violín folk, instrumentos de corda, canto tradicional.
- Experiencia en produción e planificación de eventos musicais/ cursos infantís, xuvenís e para adultos.
- Valorarase experiencia ou coñecementos de xestión.

  • Prazo de remate de recepción de cv: 22/05/2020
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: xestion@galiciafiddle.com

1 AXUDANTE non titulada/o (30 horas semanais)

  • Valoraranse coñecementos ofimáticos e/o das ferramentas de Google Drive.

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2019.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

  • Prazo de remate de recepción de cv: 08/06/2020
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: xestion@galiciafiddle.com