English Español

Oferta de emprego 2019

Posto/s ofertado/s e perfil/ís solicitado/s:

1 Administrativo/a

  • Funcions: levar a cabo as tarefas administrativas da asociación e apoio ás actividades

Requisitos xerais:

Estar Empadroado/a en Vigo antes do 01/01/2018.
Estar Inscrito/a como demandante de emprego no SPEG.
Posuir o perfil para o posto solicitado.

Outros requisitos:

Dominio de paquete Office.
Xestión de redes sociais.
Tramitación de subvencións.

  • Prazo de remate de recepción de cv: 15/03/2019
  • Enderezo de envío e/ou de entrega de currículums: info@galiciafiddle.com