English Español

Galicia Fiddle

Reserva de praza San Simón Fiddle 2017

Datas: Do domingo 2 ao domingo 9 de xullo de 2017.

Prazas limitadas. Reserva de praza por orde de inscripción.
Nome:
E-mail:
Enderezo:
Teléfono:
DNI: Data nacemento:

Grupo: (escolle a modalidade de curso na que desexas participar)
Fiddle
Cello
Guitarra
Outro
Iniciación (só permitido para socios GF)
Indica qué instrumento tocas e cantos anos levas tocando:
Observacions e comentarios:

Prezos do San Simón Fiddle 2017:

  • Tarifa xeral: 625 €
  • Desconto por irmáns: 10% sobre o prezo do primeiro irmán e sucesivos
Os socios de GF que no momento de facer a inscrición teñan un mínimo de 6 meses de antigüidade, e que fagan a inscrición antes do 31 de marzo, poderán beneficiarse da seguinte OFERTA DE INSCRICIÓN TEMPRANA PARA SOCIOS:
  • Tarifa socio: 475 €
  • Desconto por 1º irmán 25%
  • Desconto por 2º irmán 50%
Se o precisas, consulta a nosa sección de bolsas e axudas.A inscripción será efectiva co ingreso de 150 € na conta corrente ES09 2080 5000 6030 4033 5547 da Asociación Cultural Galicia Fiddle da entidade ABanca indicando SSF2017 e o nome do/a neno/a no concepto.

Se o desexas podes ir facendo ingresos mensuais ate completar o prezo. O pago completo debe ter sido feito antes do 1 de xuño de 2017.

Tamén podes facer os pagos directamente na nosa conta de PayPal: info@galiciafiddle.com

Podes poñerte en contacto con nos no mail: info@galiciafiddle.com


De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de dicembro de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) informamoslle de que os sus dados de carácter persoal ficarán incorporados nun ficheiro inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos cuxo responsable e titular é ASOCIACION CULTURAL GALICIA FIDDLE, e cuxa finalidade é a xestión de socios e simpatizantes de Galicia Fiddle. Os Dados serán tratados co grado de protección axeitado, segundo o Real Decreto 994/1999 de 11 de xuño, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a sua alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que os poidan utilizar para fins distintos para os que foron solicitados ao Usuario. Poderá exercitar os seus dereitos de oposición, acceso, rectificación e cancelación, en cumprimiento co establecido na LOPD, por medio de correo electrónico ao enderezo info@galiciafiddle.com.